ALBUMS

  AUDIO  

 L'album "Kotika ngai te"

https://4e.img.v4.skyrock.net/4e1/yvesaintlaurent/pics/1699809218.jpg

  Amen 

 Kotika ngai te !

 Moseka 

 Crucifiez-le

 Nakotalela se yo


L'album "Kanga nga Photo"

 Asali feti

 Sunga nga Yesu

 Le monde 

 Kanga nga photo

 Bondimaka mpe

 

 L'album "Je m'en fous"

Ce qui est écrit

Kombo oyo

Libanga

Dieu de la Bible